czwartek, 9 lipca 2015

O Inno-Gene w Rzeczpospolitej

Na temat naszej spółki pojawia się cały szereg artykułów w internecie. Jednak przez cały czas możecie też o nas czytać w tradycyjnych wydaniach gazet drukowanych. Mieliście już okazję przeczytać artykuł w Rzeczpospolitej?


poniedziałek, 8 czerwca 2015

Krótka relacja po Konferencji WallStreet

W dniach 29-31 maja odbyła się w Karpaczu, konferencja "Wall Street", czyli największe spotkanie inwestorów indywidualnych w Polsce. W ramach budowania relacji inwestorskich zdecydowaliśmy się po raz pierwszy w historii spółki wziąć w niej udział.


 Tak jak się spodziewaliśmy, "Wall Street", to idealne miejsce żeby dotrzeć do szerokiego grona odbiorców (ponad 1100 uczestników), a także, żeby dowiedzieć się "u źródła" co w inwestorskiej trawie piszczy. Dziesiątki rozmów, które odbyliśmy na naszym stoisku w czasie Targów "Akcjonariat" utwierdziły nas w przekonaniu, że budowa rozpoznawalności marki to proces długotrwały. Można powiedzieć, że w Karpaczu go rozpoczęliśmy. Z naszymi rozmówcami dzieliliśmy się przede wszystkim wiedzą na temat profilu działania grupy kapitałowej Inno-Gene SA. Widać było, że znajomość sektora badań genetycznych jest znikoma, nawet wśród lekarzy (których nie brakuje w gronie inwestorskim). Tym bardziej należy się cieszyć, że na naszą prezentację przyszła ponad setka zainteresowanych, aby dowiedzieć się więcej na temat tego, co dokładnie robimy, jakie są plany spółki i perspektywy jej rozwoju.

Oprócz oczywistych korzyści z bezpośredniego dotarcia do przyszłych (obecnych) akcjonariuszy naszej spółki, mieliśmy okazję uczestniczyć w wielu spotkaniach z inwestorskimi guru na polskim rynku kapitałowym, jak chociażby w panelu z Panem Czechowiczem i Panem Jakubasem. Bardzo ucieszył nas fakt, że na pytanie o najciekawsze obszary do inwestowania w najbliższym czasie, obaj panowie wymienili nasz sektor. Pan Czechowicz wskazał bezpośrednio na spółki typu "23andme" (czyli "dziecko" Google, działające w obszarze badań genetycznych), natomiast Pan Jakubas stwierdził, że jedne z ciekawszych pomysłów to "nowe technologie" i "obszar medyczny". Co jak co, ale współczesna genetyka jest idealnym połączeniem obu tych dziedzin.
Podsumowując, możemy stwierdzić, że wyjazd do Karpacza, to była udana inwestycja, która mamy nadzieję przełoży się na większe rozpoznanie naszej spółki w gronie inwestorskim w Polsce.

Do zobaczenia za rok!

Więcej informacji o naszej firmie znajduje się na stronie http://inno-gene.eu/
Zapraszamy.

piątek, 22 maja 2015

Konferencja WallStreet 19


Spółka Inno-Gene pragnie zaprosić do wzięcia udziału w konferencji WallStreet 19, która odbędzie się w dniach 29-30 maja w hotelu Gołębiowski w Karpaczu.

Podczas największego w Polsce spotkania inwestorów Inno-Gene S.A. w swoim 30 minutowym wystąpieniu podejmie ważne kwestie na temat dotychczasowych działań na rynku badań genetycznych. Omówione zostaną bieżące kwestie, a przede wszystkim wprowadzenie na rynek badań prenatalnych NIPT. Warto przypomnieć, że są to jedyne testy na rynku z certyfikatem CE IVD, który daje testom wartość medyczną. Testy NIPT są jedynymi tego typu testami wykonywanymi w Polsce.

W wystąpieniu omówione zostaną kwestie terapii celowanej oraz będzie mowa o rozwoju grupy kapitałowej Inno-Gene SA, potencjalnych partnerach branżowych i finansowych, co szczególnie powinno zainteresować inwestorów. Wystąpienie ma pokazać ogromny potencjał, jaki tkwi w sektorze przeprowadzania testów genetycznych na świecie oraz to w jaki sposób ta tendencja może przełożyć się na rozwój rynku w Polsce.

Podczas konferencji będzie możliwość spotkania się z Zarządem spółki w celu wyjaśnienia wielu tematów z dziedziny genetyki.

WallStreet 19

29-30 maja, hotel Gołębiowski, Karpacz.
http://www.sii.org.pl/8304/edukacja-i-analizy/wallstreet/konferencja-wallstreet-19.html#ak8304

wtorek, 19 maja 2015

Uruchomienie wykonywania testów NIPT w laboratorium spółki zależnej

Spółka zależna Emitenta Medgenetix z siedzibą w Warszawie zakończyła pozytywnie walidację i rozpoczęła wykonywanie nieinwazyjnych testów prenatalnych (NIPT, Non-Invasive Prenatal Test) - IONA® test.

O Podpisaniu umowy na transfer technologii Emitent informował w raporcie bieżącym nr 11/2015

Testy IONA® opracowane przez Premaitha są pierwszymi na świecie testami diagnostycznymi posiadającymi certyfikat CE/IVD uprawniający do wykonywania tych testów jako badań medycznych o wartości diagnostycznej. Podpisana umowa daje Spółkom z grupy Emitenta wyłączność na wykonywanie testów NIPT -IONA® na terenie Polski.
Dotychczas wszystkie badania NIPT z terenu Polski były wykonywane za granicą a podpisanie umowy z Premaithą i zakończony transfer technologii umożliwi wykonywanie ich w Warszawie (jedyne laboratorium w Polsce wykonujące testy NIPT) zgodnie ze standardami i przepisami polskiego ustawodawstwa.

Laboratorium genetyczne spółki Medgenetix przeszło pozytywnie ocenę spółki Premaitha oraz Life Technologies o czym Emitent informował w komunikacie bieżącym nr 12/2015

Według danych statystycznych (GUS) w Polsce w ubiegłym roku urodziło się 376.000 dzieci. Emitent szacuje iż rocznie wykonuje się w kraju około 3600 badań NIPT (ok. 1% całkowitej liczy urodzin), ale biorąc pod uwagę rosnący średni wiek kobiet rodzących pierwsze dziecko, zakłada, że odsetek ten wzrośnie w najbliższych 4 latach do 5%. Jeśli te szacunki się sprawdzą, wartość rynku badań NIPT w naszym kraju wzrośnie z ok. 9 mln zł obecnie, do ponad 40 mln zł w roku 2019.

Jest to obecnie najdynamiczniej rozwijająca się cześć rynku testów genetycznych w ogóle. Wartość globalnego rynku NIPT szacowana była w 2012 na 0,22 mld dolarów a przewidywana wartość w roku 2019 wyniesie 3,6 mld USD dając średnioroczną stopę wzrostu (CAGR), w wysokości prawie 50%.

Więcej informacji o teście IONA na stronie http://www.badaniaprenatalne.org/

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Jacek Wojciechowicz - Prezes Zarządu
Cezary Ziarkowski - Członek Zarządu

Więcej o Spółce INNO-GENE przeczytasz na http://inno-gene.eu/

czwartek, 9 kwietnia 2015

Akredytacja laboratorium genetycznego Emitenta-Medgenetix przez Life Technologies

Spółka pośrednio zależna Emitenta – Medgenetix Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie otrzymały certyfikat akredytacyjny, wystawiony przez Life Technologies sp.z o.o. (LT) potwierdzający iż laboratorium spółki spełnia wysokie standardy jakości. Audyt certyfikujący, przedstawicieli centrali Life Technologies z USA, odbył się w styczniu2015r.

Laboratorium spółki Medgenetix sp. z o.o. jest obecnie jedynym w Polsce certyfikowanym przez Life Technologies laboratorium genetycznym, gwarantującym wysoką jakość wykonywanych usług w oparciu o technologię LT.

Spółki nie wykluczają dalszej ścisłej współpracy przy realizacji wspólnych projektów badawczo-rozwojowych i klinicznych. W oparciu o technologię LT oferowane będą usługi min. nieinwazyjnych badań prenatalnych (NIPT).

Współpraca z LT i inwestycja w technologię LT jest częścią strategii Emitenta zmierzającej do budowania pozycji lidera technologii NGS w oparciu o partnerstwo ze światowymi liderami branżowymi.

Life Technologies jest częścią Thermo Fisher Scientific Inc. (NYSE: TMO) światowego lidera w służbie nauki, z przychodami 17 mld dolarów zatrudniającym 50.000 pracowników w 50 krajach. Wśród marek jakie znajdują się m.in. . Thermo Scientific, Applied Biosystems, Invitrogen, Fisher Scientific i Lab Services – marki te oferują niezrównane połączenie innowacyjnych technologii, i kompleksowe wsparcie techniczne i merytoryczne.

czwartek, 2 kwietnia 2015

Konsekwentne działania w oferowaniu badań genetycznych przy wykorzystaniu najnowszych technologii - testy NIPTKontynuujemy konsekwentnie politykę oferowania w Polsce badań genetycznych przy wykorzystaniu najnowszych technologii (NGS).


Umowa ze spółką Premaitha Health plc (Premaitha) notowaną na brytyjskiej giełdzie AIM  dotyczy transferu najnowszej technologii służącej wykonywaniu nieinwazyjnych testów prenatalnych (NIPT, non-invasive prenatal test) - IONA® test.

Testy IONA® opracowane przez Premaitha są pierwszymi na świecie testami diagnostycznymi posiadającymi certyfikat CE/IVD uprawniający do wykonywania tych testów jako badań medycznych o wartości diagnostycznej.

Podpisana umowa daje Spółkom z grupy Emitenta wyłączność na wykonywanie testów NIPT -IONA® na terenie Polski. Planujemy uruchomienie wykonywania testów IONA® w ciągu kilku tygodni.

Łączymy w tym projekcie trzy unikalne zasoby:
  • najwyższej klasy specjalistów z obszaru diagnostyki genetycznej;
  • najnowocześniejsze w Polsce wyposażenie laboratorium, dostarczone przez światowej klasy producenta, firmę Life Technologies;
  •  najwyższe standardy wykonywanych badań, poparte szeregiem certyfikatów i zezwoleń.

Wprowadzenie na rynek nieinwazyjnych badań prenatalnych NIPT, wykonywanych w całości w Polsce, to kolejny krok w realizowanej konsekwentnie przez spółkę, strategii udostępniania w naszym kraju najnowszych osiągnięć z dziedziny diagnostyki genetycznej.  

środa, 1 kwietnia 2015

Spółka z grupy Inno-Gene S.A. oferuje pierwsze, wykonywane w Polsce, nieinwazyjne testy prenatalne (NIPT)


Najważniejsze aspekty w nowo podpisanej umowie z partnerem angielskim, firmą Premaitha, to, zdaniem Cezarego Ziarkowskiego, Dyrektora Operacyjnego w Inno-Gene S.A.:

1. Certyfikat CE/IVD uprawniający do wykonywania tych testów jako badań medycznych o wartości diagnostycznej – jest to jedyny test oferowany na rynku z takim certyfikatem. Rodzi to szereg reperkusji, jak chociażby kwestie związane z VAT-em. Test oferowany przez Inno-Gene SA, jest zwolniony z tego podatku.


2. Fakt wykonywania badań w Polsce – to, że testy będą wykonywane w kraju ma bardzo konkretne konsekwencje dla pacjenta, bowiem firma musi przestrzegać określonych procedur na przykład tych, dotyczących niszczenia próbek pobieranych od pacjentki na potrzeby wykonania badania. Do tej pory laboratoria oferujące te testy wysyłały próbki zagranicę, gdzie nie było żadnej kontroli nad przebiegiem badania, w tym nad bezpieczeństwem danych pacjentów.

Poza tym, to że testy są wykonywane w Polsce, powinno znacząco skrócić czas oczekiwania na wyniki (docelowo do 4-5 dni).


3. Wyłączność na wykonywanie testów w Polsce – to znaczenie czysto biznesowe. Spółka liczy, że dzięki temu, zdobędzie istotny udział w polskim rynku nieinwazyjnych badań prenatalnych, co przełoży się na znaczący wzrost przychodów i zysków.